Pokerio terminai

Jei turite papildyti ar radote klaidų - atsiųskite mums el. paštu (Þiūrėti Kontaktai).

A

A-Game - Profesionalus pokerio žaidimas, taip pat terminas naudojamas žaidimams su itin dideliais statymais.

Aces Full - Full House kombinacija, sudaryta iš trijų tūzų ir bet kokios poros.

Ace-High - Hand'as, kuriame aukščiausia korta yra tūzas, ir nesusidaro jokia kombinacija.

Aces Up - Hand'as iš dviejų porų, kurių viena - tūzai.

Action - Bet kuris žaidėjo atliekamas veiksmas - Check/Call/Raise.

Active Player - Bet kuris žaidėjas, vis dar dalyvaujantis žaidime.

Add-On - Tai turnyruose naudojamas terminas. Jei turnyre galimas Add-On, žaidėjai gali papildomai nusipirkti žetonų turnyro eigoje. Paprastai Add-On vyksta vieną kartą visame turnyre, per pirmą pertrauką, ir leidžiama papildomai nusipirkti tiek žetonų, su kiek pradėjote turnyrą.

Advertise - Akivaizdus blefavimas, kai norima, kad varžovai statytų daugiau.

Aggressive - Agresyvus žaidėjas arba agresyvus žaidimo stilius yra toks, kai dažnai daroma call ir raise.

All-In - Pastatyti visus turimus žetonus.

American Airlines - Pora tūzų.

Ante - Statymas turnyruose, privalomai paimamas iš kiekvieno žaidėjo prieš dalinant kortas. Būna ne visuose turnyruose, taip pat gali būti pradedamas rinkti likus vėlesniuose turnyro etapuose.

B

Back Door - Situacija, kai penkių kortų kombinacija sudaroma su paskutinėmis dvejomis išdalintomis kortomis. Pavyzdžiui, jei turite dvi širdis, flop'e iškrenta viena širdis, o ketvirta ir penkta kortos taip pat iškrenta širdys, turite Back Door Flush. Tai reta ir itin sėkminga situacija. Ji dar vadinama Runner-Runner.

Bad Beat - Sėkmės dėka laimėti prieš stipresnį hand'ą. Pavyzdžiui, žaidėjas su pora penkakių laimi prieš žaidėją, turėjusį tūzą ir karalių, tačiau nesudariusį jokios kombinacijos.

Bankroll - Visos žaidėjo lėšos, skiriamos pokerio žaidimui. Tai gali būti asmeninės lėšos, kurias skirsite pokeriui, tačiau nemažai net pačių profesionaliausių pokerio žaidėjų savo bankroll'ą, kurį skyrė žaisti pokeriui dideliuose statymuose, susirinko pradėdami žaisti itin mažuose statymuose arba net freeroll'uose. Freeroll‘ų ir turnyrų sąrašas.

Bet - Veiksmas, kai žaidėjas stato, kitiems žaidėjams dar nestačius.

Bet Limit - Maksimali leidžiama statymo suma

Bet Pot - Statymas, kurio suma lygi sumai, esančiai Pot'e.

Bicycle (Ignorant End) - Taip vadinama žemiausias įmanomas Straight'as – tūzas, dviakė, triakė, keturakė, penkakė.

Big Blind - Taip vadinamas "Didysis aklai". Pradinis statymas žaidime, padaromas prieš kortu dalijimą. Yra lygus dviem Small Blind‘am.

Big Slick - Situacija, kai gaunate tūzą ir karalių kaip pocket kortas.

Blank - Tuščia korta – tokia, kuri nenaudinga nė vienam žaidėjui, korta nekeičianti situacijos.

Blind, taip pat Big Blind, Small Blind- Privalomas statymas prieš dalinant kortas, jį daro du žaidėjai, esantys į kairę nuo button'o. Small Blind'as dažniausiai yra lygus pusei Big Blind'o. Turnyruose blind'ai kas nustatytą laiką didėja, cash staluose blind'ai yra fiksuoti.

Bluff - Blefuoti – apgaudinėti, apsimetinėti, kad turite stipresnes kortas, nei iš tikrųjų.

Board (BoardCards) – Bendros kortos, atverčiamos ant stalo.

Boat - Kombinacija Full House

Bottom Pair - Situacija, kai žaidėjas mažiausios vertės Flop'o kortą sudaryti porai su viena iš jo turimų kortų

Bring-In - Privalomas statymas pirmajame 7-Card Stud pokerio statymų raunde, jį atlieka žaidėjas, turintis žemiausią kortą. Dar šiuo terminu vadinamas pats pirmasis bet kurio žaidėjo prie stalo statymas, kuris įtraukia jį į žaidimą.

Brick & Mortar (B&M) - "Realus" kazino - priešingai negu online.

Broadway Straight - Aukščiausias Straight'as – nuo dešimtakės iki tūzo.

Bubble - Iškristi iš turnyro, liekant vietose, esančiose prie pat vietų, apdovanojamų prizais.

Bullets - Pora tūzų.

Bust - Prasilošti, pralošti visus pinigus. Bust a player – laimėti prieš žaidėją, išlošiant visus jo žetonus. Bust Out – būti išmestam iš turnyro, pralošus visus žetonus.

Buy-In - Mokestis, reikalingas norint žaisti turnyre. Jei neturite pinigų, galite pradėti lošti Freeroll turnyruose. Turnyrų sąrašas.

Bounty - Pinigų suma, kuri gaunama, kai iš turnyro išmetate vieną žaidėją. Paprastai Bounty laimimi specialiuose turnyruose.

Button (dealer button) - Þaidėjas dalinantis kortas. Kadangi kortas dažniausiai dalina atskiras dealer'is, tai button'as reiškia įsivaizduojamą dalintoją iš žaidėjų tarpo. Button'as slenkamas paeiliui kiekvienam žaidėjui pagal laikrodžio rodyklę.

C

Call - Atsakomasis statymas, kai statoma didžiausia suma, kokią pastatė prieš Jus esantis žaidėjas(-jai).

Calling Station - Pasyviai žaidžiantis žaidėjas – dažniausiai call'inantis, retai fold'inantis ar raise'inantis.

Cap - Situacija limit pokeryje, kai po tam tikro statymų kiekio pasiekiama maksimali leidžiama statymų suma.

Case Chips - Paskutiniai žaidėjo žetonai.

Cash Game - Lošimas iš pinigų.

Cash Out - Þetonų keitimas į pinigus pasibaigus žaidimui.

Change Gears - Lošimo stiliaus pakeitimas žaidimo eigoje, pavyzdžiui, iš agresyvaus į atsargų ar atvirkščiai.

Chase - Þaisti prieš žaidėją, įtariant, kad jis gali turėti geresnes kortas, ir tikintis, kad tarp bendrai dalinamų kortų bus tokia, kuri padės laimėti. Panaši situacija – Long Shot.

Check - Veiksmas, kai nestatomi žetonai, bet liekama žaidime, norint, kad būtų atverstos bendros kortos. Jei visi žaidėjai Check'ina, jos atverčiamos, tačiau jei kas nors Bet'ina, galimybės Check'inti nelieka, ir norint likti žaidime reikia Call'inti arba Raise'inti.

Check-Raise - Vieno žaidėjo atliekami veiksmai, kai check'inama, o po to, tame pačiame raunde, kai kiti žaidėjai atlieka statymus, raise'inama.

Chips - Pokerio žetonai.

Chip Leader – Lošėjas ar lošėjai turintys daugiausiai žetonų.

Chop - Prizinio fondo pasidalinimas pagal žaidėjų susitarimą

Clubs - Kryžiai.

CoinFlip (arba Race) - Situacija, kai žaidėjai turi vienodus šansus laimėti.

Cold Deck - Kortų kaladės (Deck) pavadinimas, kai žaidėjai(-as) nuolat gauna prastas kortas.

Collusion - Kai du ar daugiau žaidėjo iš anksto susitaria sukčiauti.

Community Cards - Penkios bendros kortos, išdalinamos ir atverčiamos ant stalo.

Connectors - Dvi iš eilės einančios kortos, pavyzdžiui, šešakė ir septynakė, arba karalius ir dama.

Continuation Bet - Veiksmų seka, kai Bet'inama dviejuose raunduose iš eilės.

Cowboys - Pora karalių.

Crying Call - Call'inti turint prastas kortas arba Call'inti neturint daug vilties laimėti, tačiau sudėjus daug žetonų į Pot'ą.

Cut-Off - Padėtis prie stalo, einanti prieš Button'ą – priešpaskutinis žaidėjas, turintis atlikti veiksmą.

D

Dead Blinds - Pinigų suma, kurią privaloma statyti, jei norite prisijungti prie žaidimo, bet nesate Big Blind padėtyje. Gali būti Big Blind arba Big Blind+Small Blind dydžio.

Dead Money - Þetonai Pot'e, kuriuos pastatė žaidėjai, jau nebedalyvaujantys žaidime. Ðiuo terminu taip pat vadinami žaidėjai, turintys nedidelę tikimybę laimėti.

Dealer - Kortų dalintojas – asmuo, kuris nedalyvauja žaidime, bet prižiūri tvarką prie stalo, stebi žaidimą, dalina kortas, paskirsto Pot'ą.

Deck - Kortų kaladė, 52 kortos.

Diamonds - Būgnai.

Door Card - Stud pokeryje – pirmoji atversta korta.

Double-Up - Pastačius All-In, laimėti dvigubą sumą.

Draw - Lošti su kortomis, kurios šiuo momentu nėra laiminčios, bet gali laimėti jei ant stalo iškris reikiamos kortos.

Draw Out - Situacija, kai lošiama su silpnesnėmis nei varžovo kortomis, tikintis laimėti, jei ant stalo išdalintos kortos bus reikiamos sudaryti stipresnę kombinaciją, ir tos reikiamos kortos iškrenta.

Drawing Dead - Lošti su kortomis, mėginant sudaryti kombinaciją, kuri, net jei pavyktų, nebūtų stipriausia. Pavyzdžiui, Jūs laukiate Straight'o, tačiau kitas žaidėjas jau turi Flush'ą.

Drawing Hand - Kombinacija, kurioje trūksta tinkamų kortų laiminčiai kombinacijai pvz. straghtui arba spalvai.

Ducks (Deuces) - Pora dviakių.

E

Early Position - Prasta pozicija prie stalo - statymų raunde lošejas turi daryti statymus prieš daugumą žaidėjų prie stalo.

Expected Value (EV) - Suma, kurią tikitės laimėti. Tai gali būti suma atskiram hand'ui, suma per valandą ir kt.

F

Family Pot - Situacija, kai partijoje žaidžia didžioji dalis prie stalo sėdinčių žaidėjų.

Fish - Nemokantis lošti žaidėjas. Priešingai negu Shark.

Fixed Limit - Pokerio žaidimas, kuriame statymai yra fiksuoti, nustatyto dydžio.

Fifth Street - Penkta, visiems bendra korta vadinama "river".

Flat Call - Veiksmas, kai Call'inamas Raise'as.

Flop - Texas Hold'em ir Omaha pokeryje – tai pirmosios trys iš penkių bendrų kortų. Jos ant stalo išdalijamos vienu metu.

Floorman - Geriausias žaidėjas pokerio kambaryje.

Flush Draw - Situacija, kai turite galimybę surinkti Flush kombinaciją.

Fold - Pasavimas – atsisakoma toliau žaisti šį raundą.

Forced Bet - Bet koks privalomasis statymas, kurį turite atlikti, jei norite toliau dalyvauti žaidime, pavyzdžiui, Small ar Big Blind'as, Ante.

Four Flush - Keturios vienos rūšies kortos – situacija, kai trūksta vienos kortos iki kombinacijos Flush.

Four of a Kind - Keturios vienodos vertes kortos.

Fourth Street - Penkta, visiems bendra korta vadinama "turn".

Full House - Trys vienodos vertės kortos (pvz triakes) plius dvi vienodos vertės kortos (pora).

Free Card - Ant stalo dalinama korta, kurią pamatėte nieko nestatydami. Pavyzdžiui, tokia situacija įmanoma, kai visi žaidėjai check'ina.

Freeroll - Turnyras, kuriame dalyvavimas nieko nekainuoja, tačiau galima laimėti prizus. Freeroll ir turnyrų sąrašas.

Feeler bet – statymas siekiant sužinoti, ką turi kiti žaidėjai.

FreezOut - Turnyras, kuriame nėra Re-buy galimybės, t.y. pralošus visus žetonus, iškrentame iš turnyro, nes nėra galimybės papildomai jų nusipirkti.

Full Table (Full Ring) - Pokerio žaidimas, kai prie vieno stalo žaidžia 9 arba 10 žaidėjų.

G

Give Action - Atlikti kokį nors veiksmą, atėjus Jūsų eilei, pavyzdžiui, Call, Bet arba Raise.

Grinding - Pokerio žaidimas, kai žaidžiama daug, iš mažų statymų su maža rizika.

Gut Shot - Situacija, kai norint sudaryti Straight, reikalinga tik viena konkrečios vertės korta. Pavyzdžiui, iš žaidėjo turimų kortų ir atverstų bendrų kortų susidaro kombinacija su dviake, triake, penkake ir šešake. Šiuo atveju Gut Shot yra bet kokios rūšies keturakė, nes tik ji sudarys Straight. Dar ši situacija vadinama Inside Straight arba Belly Buster Stright. Situacija, kai iki Straight sudarymo trūksta vienos kurios nors kraštinės kortos (pavyzdžiui, turint dviakę, triakę, keturakę ir penkakę, trūksta tūzo arba šešakės), vadinama Open Ended.

H

Hand - Geriausia įmanoma žaidėjo sudaroma penkių kortų kombinacija

Heads-Up - Pokerio lošimas, vykstantis tik tarp dviejų žaidėjų.

Hearts - Ðirdys.

High Roller - Þaidėjas, lošiantis iš didelių sumų.

Hit and Run - Situacija, kai žaidėjas iškart baigia žaidimą ir eina nuo stalo, kai tik ką nors laimi.

Hi/lo - Lošimai su banko paskirstymu tarp stipriausios ir silpniausios kombinacijos.

Hole Cards (Pocket Cards) - Kortos, išdalijamos kiekvienam žaidėjui.

Hooks - Pora valetų.

Hot - Þaidėjas, kuris dažnai gauna geras kortas ir per trumpą laiko tarpą laimi kelis Pot'us.

I

Implied Odds - Šansai laimėti priklauso nuo statymų likusioje lošimo dalyje rezultato.

Inside Straight - Keturios kortos, kurioms iki straighto reikia vienos iš vidinių kortų.

ITM (In The Money) – Turnyro pozicija, kurioje jau visos likusios pozicijos yra apmokamos.

J

Jack - Kortos vertė – Valetas.

Jackpot - Sukauptas bankas.

Jackpot Poker - Pokerio rūšis, kai kazino arba pokerio kambarys apdovanoja žaidėją, pralaimėjusį su tikrai stipriu hand'u.

Jacks-or-Better - Pokerio rūšis, kurioje žaidėjas gali statyti tik tuomet, kai turi bent jau pora valetų.

Jam - Pokerio partija, kurios metu didžioji dalis prie stalo sėdinčių žaidėjų Bet'ina ir Raise'ina.

K

Key Card - Itin svarbi korta konkrečiai kombinacijai.

Kicker - Korta, nustatanti laimėtoją tarp dviejų vienodų hand'ų. Pavyzdžiui, jei žaidžia du žaidėjai, ir vienas jų turi tūzą-karalių, kitas tūzą-valetą, o ant stalo iškrito dar vienas tūzas, laimės žaidėjas su tūzu-karaliumi, nes jo kicker'is – karalius, yra aukštesnis už valetą.

King - Kortos vertė – Karalius.

Knave - Valetas, dažniau vadinamas Jack.

Kojak - Hand'as, sudarytas iš karaliaus ir valeto.

L

Ladies - Pora damų.

Late Position - Geresnė pozicija prie stalo - statymų raunde lošėjas turi daryti statymus po daugumos kitų žaidėjų prie stalo.

Lead - Pirmasis pastatęs žaidėjas.

Limp In - Blind'o dydžio statymas prieš išdalinant Flop'ą. Pirmasis žaidėjas, taip padaręs, vadinamas Open Limp. Mėgstantys daryti Limp In žaidėjai – Limper'iai.

Live Hand - Hand'as, vis dar turintis galimybę laimėti pot'ą.

Live One - Ne itin patyręs žaidėjas, žaidžiantis daug hand'ų.

Long Shot - Situacija, kai žaidžiama turinti labai mažą tikimybę surinkti konkrečią kombinaciją.

Look - Situacija, kai žaidėjas call'ina paskutiniame statyme prieš kortų atvertimą.

Loose - Þaidėjas, kuris žaidžia daug hand'ų, t.y. dažnai žaidžiantis su silpnesnėmis kortomis. Atvirkščias variantas – Tight žaidėjas..

M

Maniac - Labai agresyvus žaidėjas, kuris žaidžia daug hand'ų ir dažnai Raise'ina.

Main Pot - Pot'o dalis, dėl kurios varžosi visi žaidėjai. Jei vienas arba keli žaidėjai stato All-In, o likusieji turi daugiau žetonų nei tas žaidėjas(-jai), tai likusieji, statydami daugiau, sukuria Side Pot, ir dėl jame esančių žetonų varžosi tik pastarieji.

Middle Pair - Vidutinio stiprumo kortų pora, sudaroma atvertus ant stalo bendras kortas.

Middle Position - Vidutine pozicija prie stalo - tarp geriausios ir prasčiausios pozicijos.

Minimum Buy-in - Mažiausia suma, reikalinga žaidimui pradėti - minimali registracinė suma.

Monster - Labai stiprus hand'as.

Muck - Jei pasirenkate Muck'inti savo kortas, tuomet galite jų neparodyti varžovams pasibaigus raundui, kai yra neprivaloma jas parodyti. Atvirkščias pasirikimas būtų Show – visuomet po raundo parodyti varžovams, kokias kortas turėjote.

N

Narrow the Field - Situacija, kai statoma didelė suma, siekiant sumažinti varžovų skaičių – norint, kad kuo daugiau jų Fold'intų.

No Limit - Pokerio rūšis, kai statymų dydis neribojamas.

Nuts - Geriausias įmanomas hand'as, kurį galima sudaryti pridėjus dvi kortas prie jau atverstų ant stalo, bet kuriuo partijos metu. Hand'as, kuris užtikrintai laimėtų.

O

Odds - Galimybė, šansas sudaryti ar nesudaryti kombinaciją. Pavyzdžiui, jei turite 25% šansą sudaryti kombinaciją, šansai, kad jos nesudarysite yra 3:1.

Offsuit - Skirtingos rūšies kortos.

Open-ended Straight Draw - Keturių viena po kitos einančių kortų kombinacija, kurioje po straighto surinkimo reikalinga viena papildoma korta iš vienos arba kitos pusės.

On Tilt - Þaidėjas, kuris dėl emocijų pradeda prasčiau lošti.

Open Card - Korta, kuri išdalinama atversta.

Open Pair - Kortų pora, išdalinama atversta.

On the Come - Situacija, kai statoma, iki kombinacijos trūkstant vienos kortos.

Outs - Tai kortos, su kuriomis susidarytų konkreti kombinacija. Pavyzdžiui, jei turite dvi širdis, ir Flop'e iškrenta dar dvi, tuomet bet kuri širdis, iškritusi kaip Turn'as arba River'is, padėtų sudaryti Flush, taigi po Flop'o turite devynias Outs kortas.

OutDraw - Situacija, kai ant stalo atverčiama korta, reikalinga konkrečiai kombinacijai.

OverCall - Call'inti, kai vienas ar keli varžovai jau taip pat Call'ino.

OverCard - Korta, aukštesnė už gulinčias ant stalo.

OverPair - Pocket kortų pora, aukštesnė už bet kokią kortą, atverstą ant stalo.

P

Pair - Dvi vienodos vertės kortos.

Paint Cards (Picture Cards) - Paveikslinės kortos – valetas, karalius, dama.

Pass - Taip dar vadinamas Fold veiksmas.

Pick Up - Lengvai laimėtas, bet nedidelis Pot'as.

Play Back - Raise'inti arba re-raise'inti kito žaidėjo statymą.

Playing the Board - Situacija, kai geriausia kortų kombinacija sudaroma tik iš ant stalo atverstų kortų.

Pocket Cards (Hole Cards) - Dvi kortos, kurias kiekvienas žaidėjas gauna atskirai.

Pocket Pair - Dvi pocket'inės kortos, sudarančios porą.

Pocket Rockets - Pora tūzų, išdalinta žaidėjui.

Position - Þaidėjo padėtis prie stalo lyginant su kitais žaidėjais. Gali būti Early Position – tai dvi-trys padėtys po blind'ų; Late Position – paskutinės dvi-trys padėtys, Middle Position – tai vidutinės padėtys, esančios tarp Early ir Late. Laikoma, kad kuo vėlesnė padėtis, tuo ji geresnė, nes žinomi daugelio varžovų veiksmai.

Post - Statyti žetonus.

Pot – Þetonų suma, sudaryta iš visų žaidėjų pastatytų žetonų.

Pot Limit - Pokerio rūšis, kai maksimalus statymas yra lygus Pot'ui.

Pot Odds - Reikiamos call'inti sumos santykis su pinigų, esančių Pot'e, suma.

Premium Hands - Stipriausios galimos Pocket kortos, pavyzdžiui, pora tūzų ar pora karalių.

Pre-Flop - Þaidėjų veiksmai prieš išdalinant Flop kortas.

Q

Quads - Kombinacija Four of a kind.

Queen - Kortos vertė – dama.

R

Rag - Þemos vertės korta.

Rank - Kortos ar kombinacijos vertė.

Rainbow - Flop'as, kuriame visos kortos skirtingos rūšies.

Raise - Didžiausios iki Jūsų pastatytos sumos didinimas – statymas keliant sumą.

Rake - Suma, kurią nuo kiekvieno lošimo pasiima pokerio bendrovė.

Razz - Pokerio rūšis - 7 kortų Stud, kuriame pot'ą laimi mažiausios vertės penkių kortų kombinacija.

Read - Bandymas atspėti žaidėjo turimų kortų stiprumą pagal jo elgseną, žaidimo būdą, ankstesnius veiksmus arba Table Image.

Re-Buy - Tai daugiausiai turnyruose naudojamas terminas. Jei turnyre galimas Re-Buy, žaidėjai gali papildomai nusipirkti žetonų turnyro eigoje. Paprastai Re-Buy vyksta tam tikru nustatytu metu turnyro eigoje (Re-Buy Period), dažniausiai pačioje pradžioje iki pirmos pertraukos, ir leidžiama papildomai nusipirkti numatytas kiekis žetonų, kuris būna skirtingas įvairiuose turnyruose.

Re-Raise (Three-Bet) - Situacija, kai Jūs Bet'inate, varžovas Raise'ina, o Jūs vėl Raise'inate.

Ring Game - Pokerio žaidimas prie stalo, tačiau ne turnyre.

River (Fifth Street) - Penktoji ir paskutinė iš ant stalo atverčiamų bendrų kortų.

Round of Betting - Kiekvieno žaidėjo veiksmų seka, kai jis gali Check'inti, Call'inti, Bet'inti, Raise'inti arba Fold'inti.

Rock - Labai atsargus lošėjas, įeinantis į lošimą tik su stipriomis kortomis.

Royal Flush - Vienos spalvos kortų nuo 10 iki tūzo (A-K-Q-J-10) straghtas. Geriausia pokerio kombinacija.

Rush - Keli to paties žaidėjo laimėjimai iš eilės.

S

SailBoats - Pora keturakių (“Burės”).

Satellite - Turnyras, kurio prizas yra galimybė dalyvauti didesniame ir svarbesniame turnyre.

Scare Card - Korta, kurią išdalinus, padidėja tikimybė, kad varžovas turės geresnę kombinaciją. Pavyzdžiui, ant stalo išdalinama trečia tokios pačios rūšies korta – ji tampa Scare Card, nes dėl jos padidėja tikimybė, kad kuris nors varžovas sudarys Flush'ą.

Scoop - Laimėti pot'ą.

Second Pair - Sudaryti porą su antra pagal vertę korta, atversta ant stalo.

See - Call'inti.

Semi-Bluff - Blefavimas, kai tikitės, jog nebus statymo ar kėlimo, tačiau jei tai įvyktų, turite „out".

Set - Kombinacija Three of a kind, kuri sudaroma naudojant Pocket Pair.

Shark - Profesionalus pokerio žaidėjas, gerai žaidžiantis ir dažnai laimintis.

Short-Handed - Pokeris, kai tarpusavyje žaidžia nuo 3 iki 6 žaidėjų.

Short-Stack - Þaidėjas, turintis mažai žetonų. Atvirkščias variantas – Big Stack.

ShowDown - Situacija partijos pabaigoje, kai visi neiš'fold'inę žaidėjai parodo savo kortas ir nustatoma, kurio sudaryta kombinacija yra stipriausia.

Side Pot - Atskiras bankas, dėl kurio kovoja kiti aktyvūs žaidėjai, iš kurių mažiausiai vienas iš lošėjų įėjo all-in.

Slow Play - Blefavimas, kai žaidžiama lyg turint prastą hand'ą, kai iš tikrųjų turimas stiprus. Taip daroma norint, kad žaidėjai neiš'fold'intų ir pastatytų kuo daugiau žetonų.

Small Blind - Taip vadinamas "Mažas aklai". Pradinis statymas žaidime, padaromas prieš kortu dalijimą.

Solid - Þaidėjas, panašus į Tight - neblogas, žaidžiantis vidutinišką kiekį hand'ų.

Spades - Pikai (dar vadinami vynais).

Speed Limit - Pora penkakių.

Split Pot - Pot'o padalijimas po lygiai, kai žaidėjų kombinacijos vienodo stiprumo, t.y. showdown'e įvyksta lygiosios.

Stack - Þaidėjo turimas žetonų kiekis prie stalo.

Starting Hand - Þaidėjams išdalintos kortos, dar vadinamos Pocket Cards, Hole Cards. Pokerio strategijoje - kortos, su kuriomis patariama žaisti.

Stay - Situacija, kai žaidėjas pasirenka likti žaidime call'indamas, o ne raise'indamas.

Steal the Blinds - Pre-Flop situacija, kai visi pirmieji žaidėjai fold'ina, o paskutinis arba priešpaskutinis žaidėjas raise'ina, tikėdamasis, kad žaidėjai, statę Blind'us, taip pat fold'ins.

Steel Wheel - Vienos rūšies kortų straight'as nuo tūzo iki penkių.

Straddle - Statymas, dvigubai didesnis nei Big Blind'as.

Straight Flush - Penkios viena po kitos einančios vienos spalvos kortos.

Stuck - Nuolat pralaimintis žaidėjas

Sucker - Þaidėjas, kuris lošia prastai, tačiau laimi dėl sėkmės.

Suited - Vienodos rūšies kortos, pavyzdžiui, širdys.

Suited Connectors - Dvi vienos rūšies kortos, kurios eina viena po kitos pagal vertę, pavyzdžiui – širdžių dama ir širdžių karalius.

T

Table Image - Jūsų, kaip pokerio žaidėjo įvaizdis. Pavyzdžiui, jei mėgstate Call'inti, kiti žaidėjai jus laikys Calling Station. Kiti pavyzdžiai – Tight, Aggressive, Maniac, Fish ir t.t.

Table Talk - Pokalbiai tarp žaidėjų prie pokerio stalo.

Tell - Užuomina, pagal kurią galima spręsti apie žaidėjo turimą hand'ą.

Three of a Kind - Trys vienodos vertės kortos.

Tight - Þaidėjas, žaidžiantis retai, tik su pačiomis geriausiomis kortomis. Dar vadinamas Rock. Pokerio pasaulyje žinomas posakis: “Tight is right”, t.y. Tight žaidėjas yra teisingai žaidžiantis žaidėjas. Atvirkščias variantas – Loose.

Tilt - Lošti blogiau, negu įprastai. Tilt'as dažniausiai prasideda dėl nuovargio arba po bad beat'o, kai žaidėjas nebesugeba deramai susikaupti ir leidžia emocijoms kontroliuoti jo lošimą, priimdamas sprendimus impulsyviai, neapgalvotai.

Thirty Miles - Kombinacija - trys dešimtakės.

Top Pair (TP) - Aukščiausia pora.

Top Pair, Top Kicker (TPTK) - Aukščiausia pora su aukščiausiu kicker'iu.

Trapper - Þaidėjas, kuris turėdamas stiprias kortas žaidžia lėtai, kelia statymus po nedaug, tikėdamasis sukaupti kuo didesnį Pot'ą.

Treys - Pora triakių.

Trips - Kombinacija Three of a kind, kuri sudaroma iš poros ant stalo atverstų kortų ir trečios, kurią turi žaidėjas.

Turn (Fourth Street) - Ketvirtoji iš ant stalo atverčiamų bendrų kortų.

Tournament - Pokerio turnyras.

Two Pair – Hand‘as su dviem skirtingom porom.

U

Under the Gun (UTG) - Pats pirmas žaidėjas, turintis atlikti veiksmą, t.y. kurio pozicija iškart po blind'ų.

Underdog - Þaidėjas arba hand'as, turintis mažiau šansų laimėti.

Up - Dvi poros – pavyzdžiui, Kings Up reiškia, kad žaidėjas turi dvi poras, kurių aukščiausia yra pora karalių.

Up Cards - Kortos, išdalinamos atverstos.

W

Walking Sticks - Pora septynakių.

WPT (World Poker Tour) - Turnyrų, vykstančių per metus skirtinguose kazino, žaidimo kambariuose ir online, serija.

WSOP (World Series of Poker) - Didžiausia ir labiausiai prestižinė pokerio turnyrų serija.


© 2004-2019 Sports IGL / LTbet.com   Atsakomybė  Gamble Responsibly 
Odds are correct at time of publishing but are subject to change.
Statymai   Lažybos   Pokeris   Kazino   TopSport   Orakulas   Tonybet   BalticBet   Domobet   Fonbet   Unibet   Triobet   bwin   marathonbet   azartas   Lažybų Statymai   Sporto Prognozės   Lažybų Prognozės   Lažybos Internetu   Lažybų Bendrovės   Lažybų Punktas   Futbolo prognozės   Krepšinio prognozės   Sportinis Pokeris   Pokerio Turnyrai   Pokerio Kombinacijos   LSPF   Pokerio naujienos   Pokerio Karta   Pokerio Taisyklės   Livescore   Rezultatai Gyvai   Eurolyga Internetu   Eurolyga Tiesiogiai   Žalgiris Tiesiogiai   Transliacija Internetu   Sporto Transliacijos   Sport24 gyvai   Ričardas Berankis   Kauno Žalgiris   VLPK   Kenoloto   Krepšinio Lyga   Totalizatorius   Dagonas   Moneybookers kortelė   Virtualūs pinigai   Prepaid kortelė   Prepaid Mastercard   Neteller kortelė   Uždarbis   "Du Karaliai"   Demasport   max24   Draudimas internetu  
Lažybų statymai ir statymu prognozes puslapyje LTbet.com atrenkami šiose lažybų bendrovėse: unibet, bwin, bet365, triobet (triobet.lt), tonybet, topsport (topsport.lt), orakulas (orakulas.lt).
10, 71 [0.15157699584961]