Kaip įvertinami natūra gauti laimėjimai?

Kaip įvertinami nepiniginiai (natūra gauti) laimėjimai?

Apmokestinamų natūra gautų laimėjimų vertė nustatoma pagal tikrąją rinkos kainą tų laimėjimų gavimo metu. Pajamų mokestis tokiais atvejais apskaičiuojamas nuo tų natūra gautų pajamų tikrosios rinkos kainos.

Tikroji rinkos kaina – tai suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaityti nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimai. Natūra teikiamo prizo, laimėjimo ar dovanos apskaičiuota tikroji rinkos kaina turi būti lygi tokio paties tuo pat metu perkamo ir parduodamo daikto kainai, dėl kurios susitartų nepriklausomi asmenys (pirkėjas ir pardavėjas).

Jeigu pagal tikrąją rinkos kainą nustatyti laimėjimo vertės nėra galimybių (pavyzdžiui, tokio laimėjimo rinkoje nėra), laimėjimo vertė prilyginama jį teikusio asmens patirtoms išlaidoms šiam laimėjimui įsigyti.

Pvz., prekybos bendrovės organizuotoje akcijoje gyventojas laimėjo turistinę kelionę į Turkiją. Tokios kelionės (tokiu pačiu laiku, analogiškos trukmės, analogiško lygio viešbutyje, analogiškos paslaugos) kaina turizmo agentūrose yra apie 350 eurų. Vadinasi, 350 eurų galima laikyti šio laimėjimo tikrąja rinkos kaina.

Visi klausimai ir atsakymai dėl lažybų mokesčių

https://www.ltbet.com/forum/lazybu-ir-pokerio-portalo-informacija/losimu-mokesciai/#142482