Kokio dydžio turi būti laimėjimai, kad mokėti mokesčius?

Kokio dydžio turi būti azartinių lošimų ar loterijų laimėjimai, kad juos gavęs gyventojas privalėtų teikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją?

Nuolatinis Lietuvos gyventojas metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje privalo deklaruoti:

– azartinių lošimų laimėjimus (kai skirtumas tarp laimėtų ir įmokėtų sumų yra teigiamas),

- loterijų laimėjimus, kurių suma (vertė) per mokestinį laikotarpį yra didesnė už 3000 eurų  (jeigu juos išmoka Europos ekonominės erdvės valstybių narių vienetai (išskyrus Lietuvos), kurie šių valstybių teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos) ;

- loterijų laimėjimus kuriuos išmoka vienetai, nemokantys mokesčio nuo loterijų apyvartos.

Visi klausimai ir atsakymai dėl lažybų mokesčių

https://www.ltbet.com/forum/lazybu-ir-pokerio-portalo-informacija/losimu-mokesciai/#142482